Alf Clark đi tìm Xa-chê trên đường phố. Nhưng đây không phải ông Xa-chê thật trong Kinh thánh vì Chúa Giê-xu đã tìm thấy ông rồi. Alf và một số người bạn đang hầu việc Chúa ở thành thị cũng làm điều Chúa Giê-xu đã làm trong Lu-ca 19. Họ đi khắp thị trấn nhằm gặp gỡ và giúp đỡ những người có nhu cầu.
Alf đi hết nhà này sang nhà khác trong khu phố mình sống, gõ cửa và nói với bất cứ ai nhìn ra, “Xin chào, tôi là Alf. Bạn có nhu cầu nào cần tôi cầu thay không?” Đó là cách anh dùng để mở đầu câu chuyện và tìm hiểu để đưa ra những chỉ dẫn cần thiết, cung ứng sự sống thuộc linh và hy vọng, như Chúa Giê-xu đã từng làm với người thâu thuế Xa-chê.

Hãy lưu ý điều Chúa Giê-xu đã làm. Lu-ca chỉ nói rằng Chúa Giê-xu “đi qua” thành Giê-ri-cô ( Lu-ca  19:1). Dĩ nhiên là sẽ có một đám đông tại đó, như vẫn thường xảy ra mỗi khi Chúa Giê-xu đến thành nào đó. Xa-chê, “bị trở ngại về chiều cao” nên ông phải trèo lên cây. Chúa Giê-xu, khi đi ngang qua thành đã bước thẳng đến chỗ ông đang trèo và phán với ông Ngài phải ghé vào nhà ông. Chúa Giê-xu đã đến tìm và cứu kẻ hư mất” (c. 10).

Chúng ta có tìm kiếm Xa-chê không? Ông ở khắp mọi nơi, và đang cần Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể chia sẻ tình yêu của Đấng Christ cho người cần Chúa Cứu Thế bằng cách nào?


Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con bước về phía những người cần Ngài chứ không quay lui. Xin hướng dẫn những lời nói và hành động của chúng con để chúng con có thế kết quả trong những mối liên hệ với những người khác.

Sứ điệp của Đức Chúa Trời quá tốt lành nên nỗi không thể chỉ giữ cho bản thân mình.