Khi ngồi nghe hòa nhạc, những ký ức đẹp đẽ chợt ùa về trong tôi. Lời giới thiệu bài hát “Như Chính Mình Tôi” của trưởng nhóm nhạc làm tôi nhớ trước đây, khi mục sư mời thân hữu lên tin Chúa, chúng tôi đã hát bài này để bày tỏ rằng họ muốn nhận sự tha thứ của Đấng Christ.

Lần này chúng tôi có cơ hội nữa để hát bài này. Người trưởng nhóm nói anh rất thích khi nghĩ rằng đến lúc qua đời và  được gặp Chúa, anh sẽ dâng Ngài bài hát này với lòng cảm tạ:

Như chính mình tôi, không gì bào chữa

Nhưng Ngài đã đổ máu vì tôi,

Ngài mời gọi tôi đến,

Ôi Chiên con của Đức Chúa Trời, con xin đến đây!

Nhiều năm trước khi viết bài hát này, Charlotte Elliott từng hỏi một mục sư cô phải làm gì để tìm được Chúa. Ông nói, “Hãy đến với Ngài bằng con người thật trong bạn”. Cô đã làm theo và trong lúc nản lòng vì bệnh tật cô đã viết bài thánh ca này, kể về ngày cô đến với Đấng Christ và sự tha thứ của Ngài cho cô.

Chúa khích lệ chúng ta tìm kiếm Ngài, “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần” (Ê-sai 55:6 ). Ngài kêu gọi chúng ta, “Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến nguồn nước!… Hãy nghiêng tai và đến với ta; hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống” (câu 1, 3).

Chúa Giê-xu đã chết và phục sinh nên chúng ta được đến ngay với Ngài và rồi một ngày nào đó sẽ được sống với Ngài mãi mãi trong cõi vĩnh hằng. Như chính mình tôi  . . . Tôi xin đến!


Ai khát, khá đến! Người nào muốn, hãy  đến nhận nước sự sống miễn phí. - Khải Huyền 22:17