Dự án Những Bản Văn Lan Truyền tại Đại học Northeastern ở Boston là một nghiên cứu xem thử những nội dung được in ấn vào những năm 1800 đã lan truyền thông qua báo chí – là mạng lưới truyền thông xã hội thời bấy giờ – như thế nào. Nếu một bài báo được in lại 50 lần trở lên, thì người ta coi đó là “lan truyền” đối với thời đại công nghiệp. Trên tạp chí Smithsonia, Britt Peterson ghi nhận các tin tức ở thế kỷ 19 mô tả việc những người theo Chúa Jêsus bị hành quyết vì đức tin đã xuất hiện ít nhất trong 110 ấn phẩm khác nhau.

Khi sứ đồ Phao-lô viết cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông khen ngợi họ về lời chứng mạnh mẽ và đầy vui mừng của họ. “Vì đạo Chúa từ anh em đã vang ra không những trong miền Ma-xê-đô-ni-a và A-chai thôi, mà đức tin của anh em trong Đức Chúa Trời cũng đã lan truyền khắp nơi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8). Sứ điệp Phúc Âm này “lan truyền” thông qua những người được Chúa Jêsus biến đổi cuộc đời. Bất chấp những khó khăn và bắt bớ, họ không thể nín lặng.
Chúng ta có thể truyền rao câu chuyện tha thứ và sự sống đời đời của Chúa Jêsus thông qua tấm lòng tử tế, bàn tay giúp đỡ và những lời nói chân thành từ những người biết Chúa. Phúc Âm biến cải chúng ta và cuộc đời của những người chúng ta gặp gỡ.

Nguyện sứ điệp từ chúng ta ngân vang cho mọi người đều nghe!