Tôi từng làm việc trong nhóm trưởng lão của một hội thánh tại Califonia. Bob Smith, một trong số những vị trưởng lão lớn tuổi nhất, thường kêu gọi chúng tôi trở lại với lới Chúa để tìm cầu sự hướng dẫn.

Lần nọ khi chúng tôi đang thảo luận về sự thiếu hụt nhân sự trong hội thánh và mất hàng giờ với những giải pháp khác nhau. Bob yên lặng suốt buổi thảo luận. Cuối cùng, ông nói, “Chúng ta đãcquên mất giải pháp của Chúa Giê-xu cho vấn  đề nhân sự. Trước khi làm gì, chúng ta phải “cầu xin Chúa của mùa gặt…sai nhiều thợ gặt đến”(Lu. 10:2). Chúng tôi đã hạ mình  cầu nguyện xin Chúa dấy lên những thợ gặt và sai họ vào cánh đồng.

C.S.Lewis từng nói, “Điều tốt nhất sau việc trở nên khôn ngoan là sống giữa vòng những người khôn ngoan”. Châm ngôn 1:5 chép “người hiểu biết sẽ tìm được lời hướng dẫn”. Ý kiến của Bob là một ví dụ về giá trị của người khôn ngoan “biết Đấng hiện hữu từ ban đầu”(I Giăng 2:13-14) và thấm đẫm Lời Ngài.

Hãy khắc ghi sự tư vấn của những người sống trong sự hiện diện của Chúa và trưởng thành trong sự khôn ngoan của Ngài. Họ là món quà Chúa ban cho chúng ta và hội thánh. –