Willard S. Boyle, đạt giải Nobel vật lý, là người đồng sáng chế “mắt điện tử”dùng trong máy ảnh kỹ thuật số và kính thiên văn Hubble. Ông ghé môt cửa hàng tại Halifax, Nova Scotia để mua máy ảnh mới. Người bán hàng giải thích tính phức tạp của chiếc máy ảnh cho Boyle nhưng rồi dừng lại vì nghĩông không hiểu được. Boyle nói thẳng với người bán hàng: “Không cần giải thích đâu, tôi đã tạo ra nó”.

Khi Chúa cho phép Sa-tan thử Gióp bằng cách lấy đi gia đình, sức khỏe và tài sản (Gióp 1-2),Gióp đã nguyền rủa ngày sinh của mình (ch.3), ông hỏi Chúavì sao để ông chịu đựng đau khổ nhiều như vậy. Và Chúa đã nhắc Gióp rằng Ngài “tạo ra cuộc sống và thế giới” (38-41). Chúa bảo ông nhớ lại những gì Ngài đã phán. Tập chú vào quyền năng tối cao và sự khôn ngoan mầu nhiệm của Chúa được phô bày khắp nơi trên trái đất (38:4-41), Ngài chỉ ra sự hiểu biết giới hạncủa Gióp.

Nếu chúng ta định bảo Chúa cuộc sống nên diễn ra như thế nào, thì hãy nhớ rằng chính Ngài tạo ra nó! Xin Chúa giúp chúng ta khiêm nhường nhận biết sự dại dột của mình và tin cậy nơi Ngài-Đấng tạo nên vũ trụ này.