Quan điểm mỗi người đối với lời tiên tri trong Kinh Thánh rất khác nhau. Một số tín hữu quá lo lắng đến nỗi luôn nói về những sự kiện thế giới mới nhất, cho đó là những dấu hiệu về Chúa có thể trở lại bất cứ lúc nào. Một số khác thì hờ hững không tin chúng có liên quan gì đến cuộc sống Cơ Đốc Nhân.

Vậy lời tiên tri có quan trọng không? Đây là vài dữ kiện giúp đưa ra nhận định. Có 31.124 câu trong Kinh Thánh. Trong đócó 8.352 lời tiên tri khác nhau, chiếm 27% Kinh Thánh.

Vì lời tiên tri chiếm hơn ¼ Kinh Thánh, tín hữu nên đánh giá cao vai trò của chúng trong sự mặc khải của Chúa. Nhưng, chúng ta nên nhớ tại sao Chúa lại đặt chúng ở đó. Sau khi mô tả ngày tận thế, Phi-e-rơ kết luận, “Vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế, anh em phải sống cuộc đời như thế nào? Phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính”(II Phi. 3:11). Nói cách khác, chúng ta nên lựa chọn sống tin kính mỗi ngày để chuẩn bị cho nơi ở tương lai của mình.

Chúa đưa ra thông tin về tương lai để làm vinh hiển danh Ngài, để đảm bảo cho chúng ta về quyền tể trị của Chúa trên lịch sử, và thách thức chúng ta sống tin kính