Sau khi A-đam và Ê-va không vâng lời Chúa, sự vui mừng bị đánh mất. Chúa đuổi họ khỏi Vườn địa đàng để ngăn những điều tệ hơn xảy ra. Nếu họ ăn cây sự sống sau khi ăn cây hiểu biết điều thiện và điều ác, họ sẽ sống khổ cực mãi.

Cuộc sống bên ngoài khu vườn thật không dễ dàng. A-đam và Ê-va phải làm việc khó nhọc để kiếm thức ăn. Sự chết ở khắp mọi nơi, thú vật săn mồi nhau. Tệ hơn, con trai lớn của hai người giết hại em mình. Tội lỗi đi vào đời sống họ, và niềm vui mừng cạn kiệt dần.

Nhưng Chúa có kế hoạch phục hồi sự vui mừng. Sự vui mừng bị mất trong Vườn địa đàng khi sự chết đến, nhưng được phục hồi qua sự giáng sinh của chính con trai Đức Chúa Trời. “Ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui mừng lớn cho mọi người”(Lu. 2:10). Chúa Giê-xu lớn lên, chữa lành bệnh tật, khiến người mù được sáng, và người chết sống lại. Ngàinếm trải sự đau đớn của chúng ta,  chiến thắng sự chết, đem đến niềm hy vọng trong lời hứa rằng Ngài sẽ chấm dứt khó nhọc, loại trừ đau đớn và sự chết(Giăng 11:25-26, I Côr. 15:3-4, Khải. 21:4). Giáng sinh quả thực là mùa của sự vui mừng!