Giáng sinh được xem là mùa đểtặng quà. Mọi người đều cố gắng tìm những món quà mà gia đình và bạn bè mình thích, nhưng không phải mọi món quà đều như nhau. Một số đem lại gợi ý tinh tế, như máy tập thể dục hay sách giảm cân. Một số khác là những điều người tặng thật sự muốn cho mình. Nhưng món quà tuyệt nhất là điều đến từ người yêu thương và biết ta muốn gì.

Giáng sinh trước, mục sư Jim Samra thách thức chúng tôi suy nghĩ về sự giáng sinh của Chúa theo một cách khác. Chúng ta biết Chúa Giê-xu là món quà hoàn hảo Đức Chúa Trời ban (Rô. 6:23), nhưng mục sư Jim thêm vào một ý tưởng khác rằng sự giáng sinh của Chúa cũng là món quà mà Chúa Giê-xu tặng Cha Ngài. Chúa Giê-xu yêu Cha Ngài và biết điều Đức Chúa Cha mong mỏi hơn hết là chúng ta được hòa giải với Ngài. Qua sự hóa thân của Chúa Giê-xu, Ngài khiến chúng ta nên thánh và không chỗ trách được trước mặt mọi người (Côl. 1:22).

Suy nghĩ về bản thân mình như là một món quà cho Chúa khiến chúng ta muốn trở nên xứng đáng, “đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành, và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời”(c.10).