Bạn không cần nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm mới kinh ngạc trước công trình sáng tạo tuyệt diệu của Chúa. Những dãy thiên hà và dải ngân hà của chính chúng ta nhắc chúng ta nhớ về sự tạo dựng kì diệu và công tác bền bỉ của Chúa Giê-xu, bởi Ngài mà muôn vật được giữ vững (Côl. 1:16-17). Như thể là chúng ta ngồi hàng ghế đầu trong rạp hát sự sáng tạo của Chúa.

Nhưng cảnh tượng đó không thể so sánh với vinh quang mà Chúa bày tỏ đêm con Ngài xuống thế gian. Khi các mục đồng canh giữ bầy chiên, bầu trời bỗng chói lòa với muôn thiên sứ ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: “Sáng danh Thiên Chúa trên các từng trời rất cao”(Lu. 2:14)

Cả những nhà thông thái từ phương xa cũng đến và thờ lạy Vua khi Chúa đặt ngôi sao sáng bên Đông Phương dẫn đường họ đến Bết-le-hem.

Trước và sau đêm “các từng trời rao truyền sự vinh quang của Đức Chúa Trời”(Thi. 19:1), sự vinh quang của Chúa chưa bao giờ sống động như vậy khi rạp hát vũ trụ công bố rằng Đấng tạo hóa của vũ trụ này yêu chúng ta đến nỗi Ngài đến thế gian để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Hãy ghi nhớ điều này mỗi khi bạn kinh ngạc trước những ngôi sao!