Các câu lạc bộ sức khỏe thường cung cấp nhiều chương trình tập luyện khác nhau cho người muốn giảm cân và duy trì sức khỏe. Có một trung tâm thể dục chỉ phục vụ những người muốn giảm ít nhất 22,7kg và phát triển lối sống lành mạnh. Một thành viên nói cô đã bỏ câu lạc bộ thể dục trước đây vì thấy những người thân hình mảnh dẻ và cân đối luôn nhìn chằm chằm và bàn tán về thân thể quá cỡ của cô. Hiện tại cô tập luyện 5 ngày một tuần và đang có được quá trình giảm cân lành mạnh trong môi trường tích cực và sẵn sàng đón tiếp.

Hai ngàn năm trước, Chúa Giê-xu đã kêu gọi những người mất cân đối thuộc linh theo Ngài. Lê-vi là một người như vậy. Chúa Giê-xu thấy ôngngồi ở sở thu thuế liền nói: “Hãy theo Ta” (Mác 2:14). Lời phán của Ngài đã bắt phục tấm lòng Lê-vi, và ông đi theo Ngài. Những người thu thuế thường tham lam và thiếu trung thực trong các giao dịch nên bị xem là ô uế về mặt tôn giáo. Khi các lãnh đạo tôn giáo thấy Chúa Giê-xu dùng bữa tối tại nhà Lê-vi cùng với những người thu thuế khác, họ hỏi, “Tại sao Ngài lại ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi?” (2:16). Chúa Giê-xu trả lời: “Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội” (2:17).

Chúa Giê-xu đến để cứu kẻ có tội, trong đó có tất cả chúng ta. Chúa yêu thương, chào đón chúng ta bước vào sự hiện diện của Ngài, và kêu gọi chúng ta bước theo Ngài. Khi bước đi với Ngài, chúng ta sẽ ngày càng cân đối về thuộc linh.