Mãi đến gần đây, nhiều thị trấn ở miền quê nước Ai-len vẫn chưa sử dụng số nhà hay mã bưu chính. Vì vậy nếu có ba người tên là Patrick Murphys trong thị trấn, thì cư dân mới nhất có cái tên ấy sẽ không nhận được thư của anh ta cho đến chừng nó được chuyển tới hai người tên Patrick Murphys kia, là hai người đã sống ở đó lâu hơn. “Hàng xóm của tôi sẽ nhận được thư đầu tiên”, Patrick Murphys (cư dân mới nhất) cho biết. “Họ sẽ đọc thư, rồi họ sẽ nói ‘Ồ, có lẽ thư này không phải gửi cho mình đâu.’” Để chấm dứt tình trạng chuyển phát thư lộn xộn này, chính phủ Ai-len gần đây đã thành lập hệ thống mã bưu chính đầu tiên để đảm bảo cho việc chuyển phát thư từ được chính xác.

Đôi lúc trong khi cầu nguyện, chúng ta cảm giác như cần có sự giúp đỡ để chuyển tải những điều trong lòng mình đến Đức Chúa Trời. Có lẽ chúng ta không biết phải dùng lời lẽ nào cho phù hợp để diễn đạt hay bày tỏ những mong mỏi từ trong sâu thẳm cõi lòng. Sứ đồ Phao-lô phát biểu trong Rô-ma chương 8 rằng Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ và cầu nguyện thay cho chúng ta bằng cách đem những “lời thở than” không thể nói ra của chúng ta và trình dâng cho Đức Chúa Trời. “Vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn ta bằng lời mà cầu thay cho chúng ta (c.26). Đức Thánh Linh luôn luôn cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Cha, và Cha Thiên Thượng cũng biết rõ tâm trí của Đức Thánh Linh.

Hãy vững lòng vì Đức Chúa Trời lắng nghe lời chúng ta cầu nguyện và Ngài biết rõ những nhu cầu sâu thẳm nhất của chúng ta.