Vào đầu Đệ nhị Thế chiến, vụ đánh bom trên không đã san bằng phần lớn thành phố Warsaw thuộc Ba Lan. Những khối bê tông, ống nước bể và mảnh vỡ cửa kính nằm ngổn ngang khắp thành phố rộng lớn này. Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm, một tòa nhà bị phá hủy gần hết vẫn ngoan cường đứng vững. Đó là trụ sở Hiệp Hội Thánh Kinh Anh và Hải Ngoại tại Ba Lan. Trên bức tường còn sót lại câu Kinh Thánh: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đâu” (Ma-thi-ơ 24:35).

Chúa Giê-xu đưa ra phát biểu trên để động viên các môn đồ khi họ hỏi Ngài về “thời kỳ tận thế” (c.3). Nhưng chính lời Ngài cũng cho chúng ta can đảm giữa những hoàn cảnh đầy thách thức trong hiện tại. Dù có phải đứng trên những đổ nát của những giấc mơ vụn vỡ, chúng ta vẫn có thể tin cậy nơi thuộc tính không gì có thể phá hủy được, trên quyền tể trị và lời hứa của Đức Chúa Trời.

Tác giả sách Thi Thiên đã viết: “Lạy Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời” (119:89). Nhưng đó không chỉ là đặc tính của Lời Chúa mà còn là thuộc tính của chính Ngài nữa. Đây là lý do để tác giả Thi Thiên có thể nói tiếp rằng: “Sự thành tín của Chúa trường tồn từ đời này qua đời kia” (c.90).

Khi đối diện với những kinh nghiệm có tính tàn phá, chúng ta có thể xác định đó là những trải nghiệm tuyệt vọng hay hy vọng. Vì Đức Chúa Trời sẽ không bỏ mặc chúng ta trong hoàn cảnh của mình, nên chúng ta có thể tự tin mà lựa chọn hy vọng. Lời trường tồn của Ngài xác quyết với chúng ta về tình yêu bất diệt của Ngài.