Adam Minter kinh doanh phế liệu. Là con của ông chủ một bãi phế liệu, anh đi khắp thế giới nghiên cứu phế liệu. Trong cuốn Hành Tinh Phế Liệu của mình, anh mô tả ngành công nghiệp tái chế phế liệu trị giá hàng tỷ đô-la. Anh nói rằng chủ doanh nghiệp khắp thế giới muốn tìm các vật phế thải như dây đồng, giẻ lau, nhựa dẻo rồi tái chế để làm ra những đồ mới và hữu dụng.

Sau khi sứ đồ Phao-lô quay trở về với Đấng Cứu Thế, ông nhận ra những thành tựu và khả năng của bản thân chẳng khác nào rác rưởi. Nhưng Chúa Giê-xu đã biến đổi chúng thành điều mới mẻ và hữu ích. Phao-lô nói: “Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi xem những lợi lộc mình có như là lỗ. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Giê-xu, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ.” (Phil. 3:7-8). Được huấn luyện bởi luật pháp tôn giáo Do Thái, ông đã nổi giận và hung bạo đối với những người theo Đấng Christ (Công. 9:1-2). Sau khi được Đấng Christ biến cải, mảnh vụn lộn xộn trong quá khứ đầy giận dữ của ông đã được biến đổi thành tình yêu Đấng Christ dành cho người khác (II Cô. 5:14-17).

Nếu bạn thấy đời mình chỉ như đống phế liệu, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn làm công tác phục chế. Khi chúng ta hướng đời sống mình trở lại với Chúa, Ngài sẽ khiến chúng ta trở nên mới mẻ, hữu ích cho Ngài và cho người khác.