Thomas J. DeLong, một giáo sư tại Đại Học Harvard đã ghi nhận một xu hướng đáng lo ngại giữa các học sinh và đồng nghiệp của mình – “nỗi ám ảnh của việc so sánh.” Ông viết: “Hơn bao giờ hết, giám đốc điều hành kinh doanh, nhà phân tích phố Wall, các luật sư, bác sĩ và các chuyên gia khác nhau đang bị ám ảnh với việc so sánh thành tích của họ với những người khác… Điều này không tốt cho từng cá nhân, cũng chẳng tốt cho các tổ chức. Khi bạn định nghĩa thành công dựa trên các tiêu chí bên ngoài thay vì bên trong, thì bạn tự làm giảm sự thỏa lòng và cam kết của mình.”

Ám ảnh của việc so sánh không phải là điều mới mẻ. Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về sự nguy hại của việc so sánh mình với người khác. Khi chúng ta làm như vậy, chúng ta trở nên tự mãn và xem thường người khác (Lu-ca 18:9-14). Hoặc chúng ta trở nên ghen tị và muốn được như họ hay có những gì họ có (Gia-cơ 4:1). Chúng ta không tập trung vào những gì Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết nỗi ám ảnh của việc so sánh đến từ việc cho rằng Chúa không công bằng và Ngài không có quyền rộng rãi với người khác hơn chúng ta (Mat. 20:1-16).

Nhờ ân điển của Chúa, chúng ta có thể học cách vượt qua nỗi ám ảnh của việc so sánh bằng cách tập trung vào cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta. Khi dành thời gian để cảm tạ Chúa vì những ơn phước mỗi ngày, chúng ta sẽ thay đổi suy nghĩ và bắt đầu tin tuyệt đối rằng Chúa là tốt lành.