Chúng ta thường thấy những khuyến cáo sau trên các sản phẩm tiêu dùng:
“Đưa trẻ ra khỏi xe trước khi gập” (xe đẩy trẻ em)
“Không cung cấp khí oxy” (mặt nạ chống bụi)
“Không mở loa ngoài trong lúc lái xe”. (sản phẩm hỗ trợ người dùng không cần cầm điện thoại trực tiếp, được gọi là “Lái Xe & Trò Chuyện”)
“Sản phẩm này di chuyển khi sử dụng”. (xe trượt scooter)

Có thể nói bản khuyến cáo thích hợp mà Na-banh đeo trên người là: “Chỉ mong đợi được từ kẻ ngốc sự điên rồ” (xem 1 Sam. 25). Rõ ràng là ông ta đã rất phi lý khi nói với Đa-vít. Trên đường trốn chạy Sau-lơ, Đa-vít đã giữ cho bầy chiên của một người giàu tên là Na-banh được an toàn. Khi Đa-vít biết Na-banh đang hớt lông những con chiên đó và mở tiệc, ông đã sai mười người đến ngỏ lời xin thức ăn như để đền đáp việc ông đã làm (c.4-8).

Na-banh đã phản ứng lại đề nghị của Đa-vít rất thô lỗ. Ông ta nói, “Đa-vít là ai?… Lẽ nào ta sẽ lấy bánh, nước và thịt dành cho các thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết từ đâu đến sao?” (c.10-11). Ông đã vi phạm đạo lý hiếu khách vào ngày đó khi không mời Đa-vít đến dự tiệc, xem thường Đa-vít khi nói những lời nhục mạ, và về bản chất, ông đã cướp công khi không trả cho Đa-vít điều ông xứng đáng.

Sự thực là trong chúng ta cũng có phần nào đó của Na-banh. Đôi khi chúng ta cũng hành động ngớ ngẩn. Cách chữa trị duy nhất là thừa nhận tội lỗi mình với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ tha thứ, chỉ dẫn và ban cho chúng ta sự khôn ngoan của Ngài.