Việc nhìn thấy ba loài thú ăn thịt âu yếm và chơi đùa với nhau là điều cực kỳ khác thường. Tuy vậy, đây là điều xảy ra hằng ngày tại khu bảo tồn động vật ở Georgia. Năm 2001, sau vài tháng bị bỏ mặc và hành hạ, một con sư tử, một con hổ Bengal và một con gấu đen đã được Khu Bảo Tồn Động Vật Tàu Nô-ê giải cứu. Vị trợ lý giám đốc nói “Chúng tôi có thể tách chúng ra, nhưng bởi vì chúng đến như thể một gia đình, nên chúng tôi quyết định để chúng ở với nhau.” Bộ ba đã tìm được sự yên ủi ở nhau trong suốt thời gian bị ngược đãi, và dù có những khác biệt, chúng đã sống hòa hợp với nhau.

Hiệp nhất là một điều tốt đẹp. Nhưng sự hiệp nhất mà Phao-lô viết trong bức thư gửi các tín hữu ở Ê-phê-sô lại là một điều rất đặc biệt. Phao-lô khích lệ các tín hữu Ê-phê-sô sống với sự kêu gọi là những chi thể trong thân Đấng Christ (Êph. 4:4-5). Bởi năng quyền của Đức Thánh Linh, họ có thể sống hiệp nhất khi phát triển đức nhu mì, mềm mại và nhịn nhục. Ba thái độ này sẽ giúp chúng ta chịu đựng “lẫn nhau trong tình yêu thương” qua nền tảng chung mà chúng ta có trong Đức Chúa Giê-xu Christ (4:2).

Dù có những khác biệt, nhưng là những thành viên trong gia đình Đức Chúa Trời, chúng ta đã được hòa thuận với Ngài qua sự chết của Cứu Chúa chúng ta và hòa thuận với nhau qua công tác vẫn còn đang tiếp diễn của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta.