Month: Tháng Một 2017

Cây Biết Nói

Một trong những bài thơ Cơ Đốc ra đời sớm nhất trong văn học Anh là “The Dream of the Rood” [tạm dịch: Giấc Mơ của Cây Gỗ]. Từ rood xuất phát từ tiếng Anh cổ có nghĩa là cây gậy hoặc cây cột, từ này chỉ về thập tự giá mà Đấng Christ bị đóng đinh. Trong bài thơ…

Xây Lại

Khi Edward Klee trở về Berlin sau nhiều năm xa cách, thành phố mà ông luôn nhớ và yêu mến không còn ở đó nữa. Thành phố đã thay đổi rất nhiều và ông cũng vậy. Klee viết trong tạp chí Hemisphere rằng: “Trở về thành phố mà bạn từng yêu mến có thể là một ý tưởng may rủi...Nó…

Đấng Cứu Thế Hằng Hữu

Bà cụ Jeralean Talley mất vào tháng 6 năm 2015, là người sống lâu nhất thế giới—hưởng thọ 116 tuổi. Năm 1995, thành phố Giê-ru-sa-lem kỷ niệm sinh nhật thứ 3.000. 116 năm là già đối với con người, và 3.000 năm là cổ đối với một thành phố, nhưng có những cây còn sống lâu hơn thế. Cây tùng…

Luôn Được Yêu, Luôn Được Quý

Chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương chúng ta nhiều hơn công việc chúng ta làm.

Ồ, đúng là Chúa muốn chúng ta làm việc để nuôi sống gia đình mình và có trách nhiệm chăm sóc thế giới Ngài đã dựng nên. Và Chúa mong muốn chúng ta phục vụ người yếu đuối, đói khát, trần truồng…

Những Anh Hùng Vô Hình

Nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh có thể khiến chúng ta dừng lại và thắc mắc. Chẳng hạn, khi Môi-se dẫn dân sự vào Đất Hứa và bị dân A-ma-léc tấn công, làm sao ông biết đi lên đỉnh đồi và giơ cây gậy của Chúa lên? (Xuất. 17:8-15). Chúng ta không biết, chỉ biết rằng khi Môi-se giơ tay…