Vợ tôi làm bữa tối với món thịt quay ngon tuyệt vời. Cô ấy lấy thịt sống, cùng với khoai tây và khoai lang, cần tây, nấm, cà rốt và hành tây cắt lát rồi cho vào lò quay. Sau 6, 7 tiếng, mùi thơm tỏa khắp nhà, mùi vị ban đầu thật hấp dẫn. Tôi luôn sẵn sàng chờ đến khi các nguyên liệu trong nồi quyện lại với nhau để có hương vị đậm đà nhất.

Khi Phao-lô dùng cụm từ “hiệp lại” trong bối cảnh chịu khổ, ông đang sử dùng từ mà bởi đó ta có từ hiệp lực. Ông viết: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô. 8:28). Ông muốn người Rô-ma biết rằng không phải Đức Chúa Trời là Đấng gây ra đau khổ cho họ, nhưng Ngài sẽ khiến mọi hoàn cảnh hiệp tác với kế hoạch thiên thượng của Ngài—vì ích lợi tốt nhất của họ. Ích lợi mà Phao-lô nói đến không phải là các ơn phước tạm bợ đời này như sức khỏe, sự giàu có, sự ngưỡng mộ hay thành công, mà là trở nên “giống như hình ảnh Con Ngài” (c. 29).

Nguyện chúng ta kiên nhẫn chờ đợi và vững tin vì Cha Thiên Thượng đang khiến mọi đau khổ, đớn đau, tai họa hiệp lại với nhau để đem lại sự vinh hiển cho Ngài và ích lợi thuộc linh cho chúng ta. Ngài muốn khiến chúng ta trở nên giống Chúa Jêsus.