Tôi rất thích ngắm nhìn bầu trời trong xanh quang đãng. Bầu trời là một phần xinh đẹp trong tuyệt tác của Đấng Tạo Hóa vĩ đại, được Ngài ban để chúng ta vui hưởng. Chắn hẳn các phi công sẽ rất yêu thích quang cảnh đó! Họ sử dụng những thuật ngữ hàng không để mô tả bầu trời hoàn hảo cho chuyến bay, nhưng câu tôi thích là “Bạn có thể nhìn thấu ngày mai.”

“Nhìn thấu ngày mai” là điều vượt khỏi tầm mắt của chúng ta. Đôi khi chúng ta còn tranh chiến để thấu suốt hoặc hiểu được hôm nay cuộc sống sẽ vùi dập chúng ta như thế nào. Kinh Thánh nói với chúng ta: “Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14).

Nhưng khả năng nhìn giới hạn của chúng ta không phải là nguyên do để chúng ta thất vọng. Ngược lại, chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng thấu suốt trọn vẹn tất cả những ngày mai của chúng ta – và Đấng biết điều chúng ta cần khi chúng ta đối diện với những thách thức phía trước. Sứ đồ Phao-lô biết điều này. Đó là lý do Phao-lô khích lệ chúng ta bằng những lời tràn đầy hy vọng: “Chúng ta bước đi bằng đức tin, chứ không bởi mắt thấy” (2 Cô-rinh-tô 5:7).

Khi chúng ta tin cậy Chúa ở hiện tại cũng như ở những ngày mai không thấy được, chúng ta không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì mà cuộc sống ném vào chúng ta. Chúng ta bước đi với Ngài và Ngài biết mọi điều ở phía trước chúng ta. Ngài đủ sức mạnh và khôn ngoan để xoay xở mọi điều.