Dawson Trotman, một lãnh đạo Cơ Đốc năng động sống vào giữa thế kỷ 20 và là người sáng lập Hội Navigators, ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống Cơ Đốc nhân. Trotman kết thúc mỗi ngày bằng việc mà ông gọi là “Lời Ngài là lời cuối.” Trước khi đi ngủ, ông suy gẫm một câu Kinh Thánh thuộc lòng hoặc một phân đoạn, sau đó cầu nguyện xin Lời Chúa tác động và thay đổi đời sống ông. Ông muốn những lời cuối cùng ông nghĩ đến mỗi ngày là Lời Chúa.

Tác giả Thi Thiên là vua Đa-vít đã viết: “Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa, và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ con, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài” (Thi 63:6-7). Dầu đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn hay cuộc sống đang yên bình, thì việc suy gẫm lời Chúa mỗi tối có thể khiến tâm trí bình an khi Chúa ban cho chúng ta sự thư thái và an ủi. Nó cũng tạo nên thanh âm cho những suy nghĩ đầu tiên của chúng ta vào sáng hôm sau.

Vợ chồng bạn tôi khép lại mỗi ngày bằng cách đọc lớn tiếng một phân đoạn Kinh Thánh và một bài tĩnh nguyện hằng ngày cùng với bốn đứa con. Họ khích lệ mỗi đứa đặt ra câu hỏi và chia sẻ những suy nghĩ của mình, và thảo luận về ý nghĩa của việc theo Chúa trong gia đình và tại trường học. Họ gọi đó là phiên bản “Lời Chúa là lời cuối” của họ mỗi ngày.

Đó là một cách rất tốt để kết thúc một ngày của bạn!