Gần đây khi trải qua rất nhiều khó khăn, bạn tôi đã viết: “Khi tôi nhìn lại bốn học kỳ vừa qua của cuộc đời sinh viên, quá nhiều thứ đã thay đổi… Thật đáng sợ, rất đáng sợ. Chẳng có điều gì còn mãi!”

Thật vậy, nhiều thứ có thể diễn ra trong hai năm—đổi việc, những người bạn mới, tật bệnh, chết chóc. Dù là điều tốt hay xấu thì những trải nghiệm thay đổi cuộc sống luôn ẩn nấp đâu đó quanh ta, chỉ chực chờ để vồ lấy chúng ta! Chỉ đơn giản là chúng ta không biết. Vì vậy, thật là một niềm yên ủi lớn lao khi biết rằng Cha Thiên Thượng đầy lòng yêu thương của chúng ta không hề thay đổi.

Tác giả Thi Thiên nói: “Nhưng Chúa vẫn y nguyên, các năm Chúa mãi mãi trường tồn” (Thi 102:27). Chân lý này có rất nhiều hàm ý. Nó có nghĩa là Đức Chúa Trời mãi mãi yêu thương, công bình và khôn ngoan. Như giáo sư Kinh Thánh Arthur W. Pink đã phát biểu một câu tuyệt vời: “Đức Chúa Trời có những thuộc tính gì trước khi cõi hoàn vũ này được tạo dựng thì những thuộc tính ấy hiện thời vẫn y nguyên, và vẫn mãi như thế.”

Trong Tân Ước, Gia-cơ viết: “Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch” (Gia-cơ 1:17). Trước những hoàn cảnh hay thay đổi của mình, chúng ta có thể tin chắc rằng bản tính của Đức Chúa Trời tốt lành mãi mãi không thay đổi. Ngài là nguồn của mọi điều tốt lành, và mọi điều Ngài làm đều tốt lành.

Dẫu có vẻ như không điều gì còn mãi, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ luôn tốt lành với những ai thuộc về Ngài.