Khi một người bạn phản bội tôi, tôi biết rằng tôi cần phải tha thứ cho cô ấy, nhưng tôi không chắc mình có làm được không. Lời của cô ấy cứa sâu vào lòng tôi, và tôi cảm thấy sững sờ vì đau đớn và tức giận. Mặc dù chúng tôi đã nói với nhau về chuyện đó và tôi đã nói là tôi tha lỗi cho cô ấy, nhưng suốt một thời gian dài cứ hễ thấy cô ấy là tôi lại thấy vết thương cũ đau nhói, vì thế tôi biết tôi vẫn còn giữ sự oán giận nào đó. Tuy nhiên, một ngày nọ Chúa đã đáp lời cầu nguyện của tôi và giúp tôi có thể buông bỏ hoàn toàn. Cuối cùng tôi đã được tự do.

Tha thứ là trọng tâm của niềm tin Cơ Đốc, Cứu Chúa chúng ta vẫn tha thứ ngay cả khi Ngài sắp tắt hơi trên thập tự giá. Chúa Jêsus yêu thương những người đã đóng đinh Ngài, Ngài cầu xin Cha tha tội cho họ. Ngài không giữ sự cay đắng hay oán giận, nhưng bày tỏ ân sủng và tình yêu đối với những người đã làm điều ác với Ngài.

Đây là lúc để xem xét trước mặt Chúa, có ai mà chúng ta cần tha thứ khi noi gương Chúa Jêsus bày tỏ tình yêu với những người làm chúng ta tổn thương. Khi chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời, qua Thánh Linh Ngài giúp chúng ta tha thứ, Ngài sẽ đến vùa giúp chúng ta—ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng sẽ mất một thời gian dài mới có thể tha thứ được. Chỉ như vậy, chúng ta mới được giải phóng khỏi ngục tù cay đắng.