Ở nhà thờ nơi tôi nhóm lại, có một cây thập tự lớn được đặt ngay trước phòng nhóm, tượng trưng cho thập tự giá khi xưa nơi Chúa Jêsus chịu chết—là nơi giao nhau giữa tội lỗi của chúng ta và sự thánh khiết của Ngài. Nơi đó Đức Chúa Trời để Con toàn hảo của Ngài chịu chết vì cớ mọi việc làm, lời nói và suy nghĩ sai quấy của chúng ta. Trên thập giá, Chúa Jêsus hoàn tất công tác cần thiết để cứu chúng ta khỏi sự chết mà chúng ta đáng phải chịu (Rô-ma 6:23).

Nhìn cây thập tự khiến tôi suy nghĩ đến những gì Chúa Jêsus đã chịu vì tôi. Trước khi bị đóng đinh, Ngài đã bị người ta đánh đập và khạc nhổ. Những tên lính đã dùng gậy đánh vào đầu Ngài và quỳ xuống thờ phượng Ngài cách giễu cợt. Họ muốn bắt Ngài tự vác cây thập tự của mình đến nơi họ sẽ hành hình Ngài, nhưng Ngài không còn đủ sức sau những lằn roi tàn bạo. Tại Gô-gô-tha, họ đóng đinh thân thể Ngài vào cây thập tự rồi dựng lên khiến những vết thương ấy bị sức nặng của cơ thể dằn kéo. Sáu tiếng sau, Chúa Jêsus trút hơi thở cuối cùng (Mác 15:37). Một viên đội trưởng chứng kiến cái chết của Chúa Jêsus đã tuyên bố: “Thật người nầy là Con Đức Chúa Trời!” (c.39).

Mỗi khi nhìn thấy biểu tượng thập tự giá, hãy suy nghĩ đến ý nghĩa của hình ảnh đó đối với bạn. Con Đức Chúa Trời đã chịu đau đớn và chết trên thập tự giá rồi sống lại để đem lại sự sống đời đời.