Con gái tôi òa khóc khi chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ tôi. Sau khi đến nước Anh thăm chúng tôi, ông bà bắt đầu chuyến đi dài trở về Mỹ. Con bé nói: “Con không muốn ông bà đi về đâu. Khi tôi dỗ dành cháu, chồng tôi nói: “Anh e rằng đó là cái giá của tình yêu.”

Có thể chúng ta thấy đau buồn khi phải xa cách người thân yêu, nhưng Chúa Jêsus đã cảm nhận sự phân cách tột cùng khi Ngài trả cái giá của tình yêu trên cây thập tự. Đấng vừa là người vừa là Đức Chúa Trời đã làm trọn lời tiên tri của Ê-sai 700 năm trước rằng Ngài sẽ “mang lấy tội lỗi nhiều người” (Ê-sai 53:12). Trong chương này, chúng ta thấy nhiều lời ám chỉ Chúa Jêsus là Người Đầy Tớ chịu khổ, như “Ngài vì tội lỗi chúng ta mà bị vết” (c.5), là điều xảy ra khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá và khi một tên lính đâm xuyên hông Ngài (Giăng 19:34), và “bởi rằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh” (Ê-sai 53:5).

Vì yêu, Chúa Jêsus đã xuống trần và được sinh ra làm một em bé. Vì yêu, Ngài đã chịu sự sỉ nhục của những thầy dạy luật, của đám đông và của những tên lính. Vì yêu, Ngài chịu khổ và chết để làm sinh tế toàn hảo, thế chỗ cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha. Chúng ta được sống nhờ tình yêu.