Khi một người được hỏi anh có cho rằng sự ngu dốt và thờ ơ là những vấn nạn trong xã hội hiện đại không, anh đã đùa rằng: “Tôi không biết và tôi không quan tâm!”

Tôi thiết tưởng nhiều người chán nản cũng thấy như vậy về thế giới của chúng ta ngày nay và những con người sống trong đó. Nhưng Chúa Jêsus hiểu hết mọi hỗn độn và lo lắng trong đời sống chúng ta và Ngài thật sự rất quan tâm đến chúng ta. Ê-sai 53, một lời tiên tri trong Cựu Ước về việc Chúa Jêsus bị đóng đinh, đã cho chúng ta thấy một chút về những gì Ngài trải qua vì chúng ta. “Người bị ngược đãi và khốn khổ… như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông” (c.7). “Người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống là vì tội lỗi của dân Ta” (c.8). “Đức Giê-hô-va vui lòng để Người bị tổn thương và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình; các ngày của Người sẽ dài thêm, và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành tựu” (c.10).

Trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã vui lòng mang lấy tội lỗi và vi phạm của chúng ta. Chưa ai từng chịu khổ như Chúa chịu vì chúng ta. Ngài biết giá Ngài phải trả để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và bởi yêu, Ngài vui lòng trả cái giá ấy (c.4-6).