Trong suốt ba năm liên tục, con trai tôi tham gia vào một chương trình biểu diễn piano. Năm cuối cùng biểu diễn, tôi nhìn cháu bước lên để chuẩn bị bài nhạc. Cháu chơi hai bản nhạc và sau đó ngồi xuống bên tôi thì thầm: “Mẹ, năm nay chiếc đàn piano nhỏ hơn mẹ ạ.” Tôi nói: “Không, đó là cây đàn con chơi hồi năm ngoái mà! Con lớn hơn đấy chứ! Con đã lớn rồi!”

Sự trưởng thành tâm linh cũng giống như sự trưởng thành về thể chất, thường diễn ra một cách từ từ theo thời gian. Đó là một tiến trình tiếp diễn để trở nên giống Chúa Jêsus hơn, và nó xảy ra khi chúng ta được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình (Rô-ma 12:2).

Khi Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra những tội lỗi trong đời sống mình. Vì muốn tôn kính Chúa, chúng ta nỗ lực để thay đổi. Nhiều lúc chúng ta thành công, nhưng đôi khi dù cố gắng nhưng vẫn thất bại. Khi mọi thứ dường như không hề thay đổi, chúng ta nản lòng. Chúng ta có thể cho rằng thất bại nghĩa là không tiến triển, mặc dù việc đó cho thấy chúng ta chỉ mới đi được nửa đường.

Để tăng trưởng tâm linh, chúng ta cần sự hành động của Đức Thánh Linh, bản thân sẵn lòng thay đổi và thời gian. Một lúc nào đó trong cuộc đời, khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy rằng đời sống thuộc linh của mình đã tăng trưởng. Nguyện Chúa cho chúng ta đức tin để tiếp tục tin rằng “Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong [chúng ta] sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus” (Phi-líp 1:6).