Bob Foster, người cố vấn và là bạn của tôi suốt 50 năm qua, không bao giờ ngừng tin tưởng tôi. Tình bạn và sự khích lệ không đổi dời của anh đã giúp tôi vượt qua ngay cả những thời khắc đen tối nhất của cuộc đời.

Chúng ta thường thấy mình quyết tâm đến giúp đỡ ai đó khi biết họ đang rất khốn khó. Nhưng khi không thấy chút cải thiện nào ngay lập tức thì quyết tâm của chúng ta giảm dần, và cuối cùng có thể bỏ cuộc. Chúng ta phát hiện ra rằng điều mình hy vọng sẽ thay đổi tức thời lại là một quá trình tiếp diễn lâu dài.

Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta kiên nhẫn giúp nhau vượt qua những vấp ngã và tranh chiến của cuộc sống. Khi viết: “Hãy mang gánh nặng cho nhau” và như vậy “làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2), ông đang so sánh nhiệm vụ của chúng ta với công việc, thời gian và sự chờ đợi của người nông dân để nhìn thấy mùa gặt.

Chúng ta nên cầu nguyện và giúp đỡ những người mình yêu thương trong bao lâu? “Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt” (c.9). Chúng ta nên giúp đỡ họ bao nhiêu lần? “Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin” (c.10).

Hôm nay, Chúa khích lệ chúng ta tin cậy Ngài, kiên nhẫn với người khác, tiếp tục cầu nguyện và đừng bỏ cuộc!