Bạn sẽ làm gì nếu Chúa hiện ra và truyền cho bạn một thông điệp trong lúc bạn đang làm việc? Chuyện này đã xảy đến với Ghi-đê-ôn, một người Y-sơ-ra-ên thời xưa. “Thiên sứ của ĐỨC GIÊ-HÔ-VA hiện đến với Ghi-đê-ôn và nói: ‘Hỡi người chiến sĩ dũng cảm! ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ở với anh.’” Ghi-đê-ôn có thể đáp lại thiên sứ bằng cách cúi đầu im lặng, nhưng ông lại thắc mắc: “Nếu ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ở cùng chúng tôi, tại sao tất cả các việc nầy xảy đến cho chúng tôi?” (Quan 6:12–13). Ghi-đê-ôn muốn biết rằng vì sao có vẻ như Đức Chúa Trời đã bỏ rơi dân Ngài.

Đức Chúa Trời không trả lời thắc mắc đó. Suốt bảy năm qua, Ghi-đê-ôn phải chịu cảnh bị kẻ thù quấy rối, bị đói khát và sống chui nhủi trong hang động, Đức Chúa Trời không giải thích vì sao Ngài không hành động. Đức Chúa Trời có thể chỉ ra tội lỗi quá khứ của dân Y-sơ-ra-ên như một lý do để Ngài im lặng, nhưng Ngài lại mang đến cho Ghi-đê-ôn niềm hy vọng về tương lai. Đức Giê-hô-va phán: “Hãy dùng năng lực con có… Ta sẽ ở cùng con, và con sẽ đánh bại dân Ma-đi-an” (c.14, 16).
Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao Chúa lại để bạn đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống không? Thay vì trả lời câu hỏi đó, Chúa sẽ khiến bạn vững tâm bởi sự hiện diện của Ngài bên cạnh bạn và nhắc bạn nhớ rằng bạn cần nương cậy nơi sức của Ngài khi cảm thấy yếu đuối. Cuối cùng, khi Ghi-đê-ôn tin chắc rằng Chúa ở cùng và giúp đỡ ông, ông đã dựng một bàn thờ và đặt tên là “GIÊ-HÔ-VA Sa-lôm” (c.24), nghĩa là “Chúa của sự bình an.”

Chúng ta sẽ cảm thấy bình an khi biết rằng trong bất cứ việc gì mình làm và bất cứ nơi đâu mình đi đến, Chúa luôn đồng hành với chúng ta, Ngài là Đấng đã hứa sẽ không bao giờ lìa bỏ những ai theo Ngài.