Kiley rất vui sướng khi có cơ hội đi đến một vùng hẻo lánh thuộc Đông Phi để hỗ trợ một chương trình chăm sóc y tế, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy băn khoăn. Cô chưa từng có kinh nghiệm gì về chăm sóc sức khoẻ. Dầu vậy, cô vẫn có thể thực hiện việc sơ cứu căn bản.

Trong lúc ở tại đó, Kiley gặp một nữ bệnh nhân mắc một căn bệnh kinh khủng nhưng vẫn có thể chữa trị được. Cô thấy sợ khi nhìn đôi chân lở loét của bà, nhưng cô biết rằng mình cần làm điều gì đó. Cô bắt đầu làm vệ sinh và băng bó lại đôi chân cho bà. Bỗng dưng bà bật khóc. Kiley lo lắng hỏi cô có làm bà đau hay không. Bà đáp: “Không! Đây là lần đầu tiên có người chạm đến tôi sau chín năm trời.”

Bệnh phung là một căn bệnh lây lan khiến bệnh nhân bị người khác xa lánh. Văn hóa Do Thái ngày xưa đã đặt ra những quy định nghiêm ngặt để ngăn ngừa bệnh này lây lan. Luật về bệnh phung quy định rằng: “Ngày nào người ấy [người phung] còn mắc bệnh thì còn bị ô uế và phải sống một mình bên ngoài doanh trại” (Lê. 13:46).

Đó là lý do khiến câu chuyện người phung gặp Chúa Jêsus rất đặc biệt. Ông thưa với Chúa: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch” (Mat. 8:2). “Đức Chúa Jêsus đưa tay chạm đến người ấy và phán: ‘Ta muốn, hãy sạch đi!’” (c.3).

Khi chạm đến đôi chân lở loét của nữ bệnh nhân cô đơn ấy, Kiley bắt đầu bày tỏ một tình yêu can đảm, nối liền mọi khoảng cách như tình yêu của Chúa Jêsus. Chỉ một cái chạm cũng đủ tạo nên khác biệt.