Tôi đến nhà thờ từ sớm để giúp chuẩn bị cho một chương trình nhóm. Có một phụ nữ đứng khóc phía cuối phòng nhóm. Trước đây, cô vốn từng cư xử rất tệ với tôi cũng như hay nói xấu tôi. Vì thế, tôi liền bật máy hút bụi lên nhằm át đi tiếng khóc của cô. Tại sao tôi lại phải quan tâm đến người chẳng ưa gì tôi?

Nhưng khi Đức Thánh Linh nhắc nhở tôi rằng Chúa đã tha thứ cho tôi nhiều bao nhiêu thì tôi quyết định đến chỗ cô. Cô chia sẻ với tôi rằng con của cô phải nằm viện suốt mấy tháng nay. Chúng tôi ôm nhau khóc và rồi tôi cầu nguyện cho con gái của cô. Sau khi học chấp nhận những khác biệt, thì giờ đây chúng tôi là bạn tốt của nhau.

Trong Ma-thi-ơ chương 18, Chúa Jêsus ví sánh nước thiên đàng với một vị vua nọ chuẩn bị kết sổ sách của mình. Một đầy tớ mắc nợ vua một khoản tiền vô cùng lớn nên cầu xin vua thương xót. Ngay sau khi vua xóa nợ cho anh thì anh lại đi kiếm và kết án người bạn mắc nợ anh một khoản tiền rất nhỏ so với khoản mà anh nợ vua. Khi vua biết chuyện, người đầy tớ gian ác đó đã bị tống giam vì anh không có lòng thương xót người khác (c.23–34).

Lựa chọn tha thứ không có nghĩa là bỏ qua tội lỗi, xí xóa điều sai trật mà người khác đã phạm với chúng ta hoặc nhằm làm giảm nhẹ tổn thương của chúng ta. Lựa chọn tha thứ sẽ giúp chúng ta được tự do vui hưởng lòng thương xót của Chúa, là món quà mà chúng ta không xứng đáng được nhận, khi chúng ta nhờ Ngài làm trọn những công việc tuyệt vời của ân sủng phục hồi và giảng hòa trong đời sống và trong những mối liên hệ của chúng ta.