Thành phố Santa Barbara, bang California có một con đường với tên gọi khá thú vị. Tên con đường là “Salsipuedes,” nghĩa là “hãy rời khỏi nếu bạn có thể.” Khi con đường này được đặt tên, khu vực này giáp ranh với một đầm lầy mà đôi lúc bị ngập, những người quy hoạch thành phố này, là những người nói tiếng Tây Ban Nha, đã đặt cho nó một cái tên rất cụ thể để cảnh báo người dân hãy tránh xa khu vực này.

Lời Chúa cũng cảnh báo chúng ta tránh xa khỏi những “con đường sai trật” của tội lỗi và cám dỗ: “Hãy tránh xa đường ấy, đừng đi ngang qua nó; hãy quay lưng, cứ thẳng bước mà đi” (Châm. 4:15). Nhưng Thánh Kinh không bao giờ nói rằng: “hãy rời khỏi nếu bạn có thể.” Lời Chúa ban cho chúng ta sự đảm bảo và nói cho chúng ta biết mình nên hướng về đâu: “Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu! Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (1 Cô. 10:13).

Lời Chúa hứa rằng sẽ không để chúng ta bị cám dỗ vượt quá khả năng chịu đựng của mình là một lời nhắc nhở đầy khích lệ. Khi chúng ta xoay hướng về Chúa trong lúc cám dỗ đến, chúng ta biết rằng Ngài luôn sẵn lòng giúp chúng ta tránh xa khỏi những điều đó.

Kinh Thánh khẳng định rằng Chúa Jêsus có thể “cảm thông sự yếu đuối chúng ta.” Ngài cũng đã “bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê. 4:15). Chúa Jêsus biết lối thoát cho mọi cám dỗ. Ngài sẽ chỉ cho chúng ta nếu chúng ta chạy đến với Ngài!