Người ta thường nói rằng chúng ta luôn có một bản sao của chính mình. Cả hai đều rất giống nhau. Có những người không có mối liên hệ gì với chúng ta nhưng lại trông rất giống chúng ta.

Bản sao của tôi là một ngôi sao trong làng âm nhạc. Khi tôi đến dự một buổi biểu diễn của anh, những người hâm mộ của anh đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi trong giờ nghỉ giải lao. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng không phải là James Taylor khi xét về giọng hát và cách chơi đàn ghi-ta. Chúng tôi chỉ trông giống nhau mà thôi.

Bạn giống ai? Khi suy nghĩ về điều này, hãy suy gẫm phần Kinh Thánh trong 2 Cô-rinh-tô 3:18, khi sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng chúng ta “được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài.” Khi chúng ta tìm cách làm vinh hiển danh Chúa qua đời sống mình, thì một trong những mục tiêu của chúng ta phải là mặc lấy hình ảnh của chính Ngài. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải để râu và đi giày xăng-đan — nhưng có nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta bày tỏ những đặc tánh giống như Đấng Christ trong cách chúng ta sống. Ví dụ như, trong thái độ (đó là sự khiêm nhường), trong tính cách (đó là yêu thương), và trong sự thương xót (đó là đến với những người ngã lòng và bị bỏ rơi), chúng ta cần phải trở nên giống như Chúa Jêsus và noi theo gương Ngài.

Khi chúng ta “chiêm ngưỡng vinh quang Chúa,” qua việc chăm xem Chúa Jêsus, chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài càng hơn. Nếu người khác có thể nhìn thấy chúng ta và nói rằng, “tôi nhìn thấy Chúa Jêsus ở trong bạn,” thì điều đó thật tuyệt vời biết bao!