Tôi rất thích thú khi mới bắt đầu trải nghiệm chèo bè vượt thác cho đến khi tôi nghe thấy tiếng ồn của thác ghềnh ở phía trước. Cảm xúc của tôi lúc bấy giờ tràn ngập cảm giác bất an, lo sợ và bấp bênh. Chèo bè qua dòng nước xiết thật là một kinh nghiệm tuyệt vời nhưng cũng đầy khiếp sợ! Và rồi bỗng nhiên mọi thứ đều qua đi. Người hướng dẫn ngồi phía sau chiếc bè đã lèo lái để đưa chúng tôi vượt qua tất cả. Tôi đã được an toàn, ít nhất là cho đến khi phải đối diện với những ghềnh thác tiếp theo.

Những bước chuyển tiếp trong đời sống cũng tương tự như kinh nghiệm vượt thác vậy. Những thay đổi không thể tránh khỏi từ giai đoạn này sang giai đoạn khác của cuộc sống — từ đi học sang đi làm, thay đổi công việc, từ việc sống với bố mẹ sang dọn ra ở riêng hay lập gia đình, từ đi làm sang nghỉ hưu, từ trẻ tuổi sang già yếu — tất cả đều tạo ra cảm giác bất an và bấp bênh.

Một trong những bước chuyển biến quan trọng được ký thuật lại trong lịch sử Cựu Ước là việc Sa-lô-môn nối ngôi cha là Đa-vít. Tôi chắc rằng ông cũng rất bất an về tương lai. Cha ông đã khuyên gì? “Hãy mạnh mẽ và can đảm mà làm… vì GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, ở với con” (1 Sử. 28:20).

Chúng ta đều sẽ phải đối diện với những bước chuyển tiếp khó khăn trong cuộc sống. Nhưng có Chúa ở cùng, chúng ta không hề cô đơn. Hãy tập chú vào Đấng có thể điều khiển dòng chảy để đem lại niềm vui và sự đảm bảo. Ngài đã đưa rất nhiều người vượt qua những khó khăn.