Kintsugi là một bộ môn nghệ thuật lâu đời của người Nhật Bản nhằm sửa lại những món đồ gốm bị vỡ. Bụi vàng được hòa với nhựa thông rồi được dùng để dán lại những mảnh vỡ hoặc để lấp đầy những vết nứt và kết quả là chúng dính chặt với nhau. Thay vì cố gắng để che giấu chỗ được sửa lại, thì bộ môn nghệ thuật này cố gắng làm điều gì đó để món đồ bị vỡ đó trở nên đẹp hơn.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời xem trọng giá trị của tấm lòng tan vỡ, khi chúng ta ăn năn thật sự về tội lỗi mà mình đã phạm. Sau khi Đa-vít phạm tội ngoại tình cùng Bát-sê-ba và tìm cách giết hại chồng của bà, tiên tri Na-than đã lên án ông và ông đã ăn năn. Lời cầu nguyện của Đa-vít sau sự việc này đã giúp chúng ta hiểu hơn điều Đức Chúa Trời mong đợi ở chúng ta khi phạm tội: “Vì Chúa không ưa thích sinh tế, dù con có hiến dâng. Tế lễ thiêu cũng không đẹp lòng. Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương; Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi. 51:16–17).

Khi tấm lòng chúng ta tan vỡ vì cớ tội lỗi đã phạm, Đức Chúa Trời sẽ sửa lại điều đó bằng tấm lòng tha thứ rời rộng được ban cho bởi Chúa Cứu Thế trên cây thập tự. Ngài đón nhận chúng ta bằng tình yêu thương khi chúng ta hạ mình xuống trước Ngài và khi đó mối liên hệ sẽ được phục hồi.

Đức Chúa Trời thật là Đấng giàu lòng thương xót! Bởi sự ao ước nhìn thấy tấm lòng hạ mình và vẻ đẹp không gì sánh nổi của lòng nhân từ Ngài, mong ước rằng những lời cầu nguyện trong Kinh Thánh cũng là những lời cầu xin của chúng ta hôm nay: “Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời” (Thi. 139:23–24).