Một cây thập tự lớn, sáng chói được dựng thẳng đứng trên cao nguyên Đá Bàn, một cao nguyên đá nhìn xuống quê hương tôi. Có nhiều ngôi nhà được xây dựng trên mảnh đất lân cận, nhưng gần đây các chủ nhà đã bị buộc phải dời đi vì lo ngại về an toàn. Dù ở gần nền đá vững chắc của cao nguyên Đá Bàn, nhưng những ngôi nhà này không an toàn. Nền nhà đang bị xê dịch hơn 7 cm mỗi ngày, gây nguy cơ vỡ ống nước nghiêm trọng, và càng khiến quá trình xê dịch diễn ra nhanh hơn.

Chúa Jêsus đã ví những người nghe và vâng lời Ngài như những người xây nhà trên đá (Lu. 6:47-48). Những ngôi nhà này chống chịu được bão tố. Ngược lại, Ngài phán rằng những ngôi nhà không có nền móng vững chắc—giống như những người không chú ý đến lời chỉ dẫn của Ngài—sẽ không thể chịu được những dòng nước xiết.

Nhiều lần, tôi đã bị cám dỗ phớt lờ lương tâm mình khi biết Chúa đòi hỏi nhiều hơn những gì tôi đã dâng, nghĩ rằng đáp ứng của mình đã “gần đủ”. Tuy vậy, những ngôi nhà dưới chân đồi đang dịch chuyển cho tôi biết rằng tôi không bao giờ gần đủ trong việc vâng lời Ngài. Để trở nên giống như người xây nhà trên nền vững chắc và chịu được bão tố của cuộc đời vẫn thường tấn công chúng ta, chúng ta phải hết sức chú ý lời của Chúa.