Tiến sĩ Charles W. Eliot, hiệu trưởng lâu năm của trường Đại học Harvard, tin rằng một người bình thường mà kiên trì đọc những tác phẩm văn học vĩ đại của thế giới, dù chỉ vài phút mỗi ngày, thì cũng có được những kiến thức giá trị. Năm 1910, ông biên soạn nhiều tuyển tập từ các sách lịch sử, khoa học, triết học và mỹ thuật thành 50 quyển gọi là Bộ Kinh Điển Harvard. Mỗi bộ sách đều có phần Hướng Dẫn Đọc của Tiến sĩ Eliot với tựa đề “Mười Lăm Phút Mỗi Ngày”, gồm phần giới thiệu các tuyển tập dài 8 đến 10 trang cho mỗi ngày trong năm.

Sẽ ra sao nếu chúng ta dành 15 phút ngày đọc Lời Chúa? Chúng ta có thể nói như tác giả Thi thiên: “Xin khiến lòng con hướng về chứng ước Chúa chứ đừng hướng về lợi lộc bất chính. Xin đừng để mắt con hướng về những điều vô nghĩa; nhưng cho con sống theo đường lối Chúa (Thi. 119:36-37).

Mười lăm phút mỗi ngày sẽ gộp thành chín mươi mốt giờ một năm. Nhưng dù chúng ta quyết định đọc Kinh Thánh bao nhiêu phút mỗi ngày thì điều quan trọng là sự kiên trì. Yếu tố quan trọng không phải là sự hoàn hảo mà là sự kiên trì. Nếu bỏ lỡ một ngày hay một tuần, chúng ta có thể bắt đầu đọc lại. Khi Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta thì Lời Chúa chuyển từ tâm trí đến tấm lòng, rồi đến hành động—đưa chúng ta từ chỗ hiểu biết đến chỗ được biến đổi.

Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con đường luật lệ của Chúa cho con thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng (c. 33).