Việc ca hát làm thay đổi não bộ! Một số nghiên cứu cho thấy khi hát, cơ thể chúng ta tiết ra các hoóc môn làm giảm lo lắng và căng thẳng. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng khi một nhóm người hát với nhau thì nhịp tim họ thật sự đồng bộ với nhau.

Bức thư của sứ đồ Phao-lô khích lệ hội thánh đối đáp với nhau bằng các thi thiên, thánh ca và linh khúc (Êph. 5:19). Và Kinh Thánh lặp lại cụm từ “Hãy hát” hơn 50 lần.

Trong II Sử ký 20, chúng ta thấy dân của Chúa bày tỏ niềm tin nơi Ngài bằng cách hát khi tiến vào trận chiến. Kẻ thù đang tiến về phía dân Giu-đa. Sợ hãi, vua Giô-sa-phát tập hợp mọi người lại. Ông đã lãnh đạo dân chúng cầu nguyện khẩn thiết. Họ không ăn uống mà chỉ cầu nguyện: “Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa” (c. 12). Hôm sau, họ bắt đầu cuộc chiến. Dẫn đầu không phải là các chiến binh thiện chiến nhất, mà là một ban hát. Họ tin vào lời hứa của Chúa là họ sẽ được giải cứu mà không cần chiến đấu (c. 17).

Khi họ hát và tiến vào trận chiến thì các kẻ thù của họ đã đánh lẫn nhau! Lúc dân Chúa đến chiến trường thì trận chiến đã kết thúc. Chúa đã cứu dân Ngài khi họ bước vào chỗ không biết bằng đức tin và hát ca ngợi Ngài.

Chúa khích lệ chúng ta ca ngợi Ngài là có lý do. Dù chúng ta có đang tiến vào trận chiến hay không thì việc ca ngợi Chúa có quyền năng để thay đổi suy nghĩ, tấm lòng và đời sống chúng ta.