Khi con trai tôi là Xavier còn chập chững, chúng tôi đã có chuyến dã ngoại đến Monterey Bay Aquarium. Khi vào tòa nhà, tôi chỉ một tác phẩm điêu khắc lớn lơ lửng trên trần. “Nhìn kìa con. Cá voi lưng gù kìa.”

Mắt Xavier mở to: “Khổng lồ”, cháu nói.

Chồng tôi quay sang hỏi: “Sao con biết từ đó?”

“Chắc con nghe mình nói.” Tôi nhún vai, ngạc nhiên vì đứa con mới chập chững đã tiếp thu những từ ngữ mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dạy cháu.

Trong Phục truyền đoạn 6, Chúa khích lệ dân Ngài dạy thế hệ trẻ biết và vâng theo Kinh Thánh. Khi dân Y-sơ-ra-ên càng hiểu biết về Chúa, thì họ và con cái họ sẽ kính sợ Ngài hơn và hưởng được những phước hạnh khi biết Ngài cách cá nhân, yêu mến Ngài trọn vẹn và hết lòng vâng phục Ngài (c. 2-5).

Khi chúng ta làm cho tấm lòng và tâm trí mình thấm nhuần Lời Kinh Thánh (c. 6), thì chúng ta sẽ luôn sẵn sàng để chia sẻ tình yêu và lẽ thật của Chúa với con cái mình trong mọi hoạt động hằng ngày (c. 7). Bằng cách làm gương, chúng ta có thể trang bị và khích lệ giới trẻ nhận biết và tôn trọng thẩm quyền của lẽ thật bất biến của Đức Chúa Trời, là lẽ thật liên quan đến chúng ta (c. 8-9).

Khi lời Chúa tự nhiên tuôn ra từ lòng và miệng mình thì chúng ta có thể để lại một di sản đức tin mạnh mẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác (4:9).