Tiến sĩ Barbara Howard, bác sĩ nhi khoa về phát triển hành vi cho rằng: “Nhận thức về sự thiên vị là một trong những yếu tố lớn nhất của việc anh chị em ruột tranh cạnh nhau” (“When Parents Have a Favorite Child,” nytimes.com). Ví dụ như nhân vật Giô-sép trong Cựu Ước, đứa con trai được cha thương nhất. Chính điều đó làm các anh của ông tức giận (Sáng. 37:3-4). Vì vậy, họ đã bán Giô-sép cho các lái buôn đang trên đường đến Ai Cập. Sau đó, họ nguỵ tạo chuyện ông bị thú hoang giết hại (37:12-36). Những giấc mơ tan vỡ và tương lai dường như mờ mịt.

Tuy nhiên, trên đường đời của Giô-sép, ông đã chọn trung tín với Chúa và nhờ cậy Ngài ngay cả khi điều đó dường như khiến cho hoàn cảnh tồi tệ hơn. Sau khi bị vợ của chủ vu cáo và bị bỏ tù vì tội mà mình không phạm, Giô-sép phải chịu sự bất công về tình cảnh của mình nhưng vẫn tin cậy Chúa.

Nhiều năm sau, một nạn đói xảy ra và các anh của ông đến Ai Cập để mua lúa. Họ run sợ khi phát hiện đứa em trai bị căm ghét giờ đã là Tể Tướng. Nhưng Giô-sép bảo họ: “Các anh đừng đau buồn và cũng đừng tự trách mình vì đã bán tôi sang đây. Vì để bảo tồn sự sống mà Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Vậy không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây” (45:5, 8).

Những lời tử tế của Giô-sép khiến tôi tự hỏi liệu tôi có đang chuẩn bị trả thù ai đó không? Hay tôi sẽ khoan dung vì lòng tôi tin cậy Chúa?