Chúng tôi hết sức kiên nhẫn để giúp con trai lành bệnh và thích nghi với cuộc sống mới cùng gia đình. Tổn thương từ những ngày đầu đến sống trong trại trẻ mồ côi đã khiến cháu có những hành vi tiêu cực. Một mặt, tôi hết sức xót xa trước những khó khăn mà cháu đã trải qua lúc nhỏ. Mặt khác, tôi lại thấy những tình cảm tôi dành cho cháu dần hồi cạn vơi vì những hành vi của cháu. Tôi cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ nỗi giằng xé trong tôi với bác sĩ trị liệu của cháu. Lời đáp nhẹ nhàng của bác sĩ đã tác động mạnh mẽ tới tôi: “Cháu cần chị hành động trước… để cháu thấy mình xứng đáng được yêu thương trước khi cháu bắt chước theo.”

Sứ đồ Giăng đưa các độc giả của ông tiến đến một chiều sâu đáng kinh ngạc của tình yêu. Ông nói tình yêu của Chúa là nguồn gốc và là lý do để chúng ta yêu thương lẫn nhau (I Giăng 4:7, 11). Tôi thừa nhận mình không biết cách để thể hiện tình yêu thương với người khác, dù là người lạ, bạn bè và ngay cả con cái mình. Thế nhưng, lời của sứ đồ Giăng đã khơi dậy trong tôi niềm ao ước mới và sức mới để yêu thương: Đức Chúa Trời đã bày tỏ trước. Ngài đã sai Con Ngài đến thế gian để minh chứng cho tình yêu trọn vẹn của Ngài dành cho mỗi chúng ta. Tôi rất biết ơn Chúa vì Ngài không phản ứng như chúng ta thường làm. Ngài không lạnh lùng với chúng ta.

Dẫu cho những hành vi tội lỗi của chúng ta không đáng để nhận được tình yêu của Chúa thì Ngài vẫn ban tình yêu ấy cho chúng ta (Rô. 5:8). Tình yêu “bày-tỏ-trước” của Ngài thúc giục chúng ta yêu thương nhau để đáp lại và để phản ánh tình yêu đó.