Người ta gọi đó là “Dấu chân của Quỷ”. Đó là hình một bàn chân in sâu trên mặt đá hoa cương tại ngọn đồi cạnh một nhà thờ ở Ipswich, bang Massachusetts. Theo truyền thuyết địa phương thì “dấu chân” này xuất hiện vào một ngày mùa thu năm 1740. Hôm đó, giáo sĩ George Whitefield giảng đạo mạnh mẽ đến nỗi ma quỷ phải nhảy từ tháp chuông nhà thờ xuống đất, rơi trúng tảng đá đó, mà trốn khỏi thị trấn.

Dù đó chỉ là một truyền thuyết nhưng câu chuyện gợi nhớ một chân lý đầy khích lệ từ Lời Chúa. Gia-cơ 4:7 nhắc nhở chúng ta: “Vậy, hãy thuận phục Đức Chúa Trời. Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.”

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sức lực cần thiết để chống trả kẻ thù và những cám dỗ trong đời sống. Kinh Thánh dạy rằng “tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em” (Rô. 6:14) vì, qua Chúa Jêsus Christ, Đức Chúa Trời ban ân điển yêu thương của Ngài cho chúng ta. Lúc đối diện với cám dỗ, chúng ta chạy đến với Chúa Jêsus, Ngài giúp chúng ta đứng vững nhờ sức của Ngài. Những sự việc mà chúng ta phải đối diện trong cuộc đời này, không sự việc nào có thể thắng hơn Ngài, vì Ngài đã “thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).

Khi chúng ta thuận phục Cứu Chúa của mình, đầu phục ý muốn Ngài và vâng theo Lời Ngài, Ngài sẽ vùa giúp chúng ta. Khi chúng ta đầu phục Ngài thay vì đầu phục cám dỗ, Ngài sẽ đánh trận thay cho chúng ta. Trong Ngài, chúng ta có thể thắng hơn.