Có một phụ nữ nọ mong muốn cầu nguyện và cô lấy một cái ghế trống rồi quỳ xuống trước cái ghế đó. Cô thưa với Chúa trong nước mắt: “Lạy Cha Thiên Thượng, xin hãy ngồi xuống đây; con có chuyện muốn thưa cùng Ngài!” Sau đó, cô nhìn vào chiếc ghế trống và cầu nguyện. Cô bày tỏ lòng tin quyết khi đến gần Chúa. Cô hình dung Ngài đang ngồi trên ghế và tin rằng Ngài đang lắng nghe lời cầu xin của mình.

Thời gian tương giao với Chúa là giờ phút quan trọng mà chúng ta diện kiến Đấng Toàn Năng. Đức Chúa Trời đến gần chúng ta khi chúng ta đến gần Ngài trong mối tương giao thân mật (Gia. 4:8). Ngài xác quyết với chúng ta rằng: “Ta luôn ở với các con”. Cha Thiên Thượng luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài và Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe chúng ta.

Có những lúc chúng ta phải tranh chiến để cầu nguyện vì cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, đau ốm và yếu đuối. Nhưng Chúa Jêsus cảm thông với chúng ta khi chúng ta yếu đuối hay khi đối diện với cám dỗ (Hê. 4:15). Vì thế, chúng ta có thể “vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” (c.16).