Thác Iguazu, nằm ở biên giới Brazil và Argentina, là một hệ thống thác nước hùng vĩ gồm 275 thác nước trải dài 2,7 km (1,67 dặm) của Sông Iguazu. Trên bờ tường của thác nước bên phía Brazil có khắc dòng chữ Thi Thiên 93:4: “Đức Giê-hô-va ngự trên cao, đầy quyền năng, mạnh hơn tiếng gầm thét của các dòng nước lớn, hơn biển cả ba đào”. Dưới đó là những lời này: “Đức Chúa Trời luôn vĩ đại hơn mọi nan đề của chúng ta.”

Trước giả Thi Thiên 93 đã viết những lời đó trong suốt thời gian các vua trị vì, ông biết rằng Đức Chúa Trời là Vua tối cao trên muôn vua. Ông viết: “Đức Giê-hô-va cai trị… Ngôi Chúa đã lập vững từ thời xưa; Chúa hiện hữu từ trước vô cùng” (c.1-2). Dù sóng biển hay đại dương cao bao nhiêu, Chúa vẫn vĩ đại hơn hết thảy.

Tiếng thác nước ầm ầm thật hùng vĩ, nhưng mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác khi bị dòng nước cuốn về ngọn thác. Đó có thể là tình trạng của bạn ngày nay. Những nan đề về sức khoẻ, tài chính hoặc mối liên hệ mỗi ngày một lớn hơn và bạn cảm thấy như mình sắp bị cuốn xuống dòng thác. Trong những hoàn cảnh như vậy, Cơ Đốc nhân có một Đấng để nương cậy. Ngài là Chúa, Đấng “có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Êph. 3:20) vì Ngài vĩ đại hơn mọi nan đề của chúng ta.