Bà cụ trong viện dưỡng lão không nói chuyện với bất cứ ai, cũng không đòi hỏi bất cứ điều gì. Dường như bà chỉ tồn tại, lắc lư trong chiếc ghế cũ cọt kẹt của mình. Bà không có nhiều khách đến thăm nên một nữ điều dưỡng trẻ thường đến phòng của bà vào giờ nghỉ. Không đặt câu hỏi để cố khiến bà nói chuyện, cô chỉ đơn giản kéo thêm một chiếc ghế khác lại rồi lắc lư cùng với bà. Sau nhiều tháng, bà cụ nói với cô: “Cảm ơn cháu đã lắc lư cùng bà.” Bà rất biết ơn cháu đã làm bạn với bà.

Trước khi về trời, Chúa Jêsus đã hứa sẽ sai một Đấng đến ở với các môn đồ đời đời. Ngài nói rằng Ngài sẽ không bỏ họ một mình mà sẽ sai Đức Thánh Linh đến ở trong họ (Giăng 14:17). Lời hứa đó vẫn dành cho các tín hữu ngày nay. Chúa Jêsus nói rằng Đức Chúa Trời Ba Ngôi “ngự” trong chúng ta (c.23).

Chúa là người bạn thân thiết và trung thành của chúng ta suốt cuộc đời. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta trong những tranh chiến sâu thẳm nhất, tha thứ tội lỗi chúng ta, nghe từng lời cầu nguyện thầm lặng và mang lấy những gánh nặng mà chúng ta không thể gánh.

Hôm nay, chúng ta có thể vui mừng vì có Ngài là người bạn tuyệt vời.