Có một nhóm thiếu niên nọ đến thăm một viện dưỡng lão tại Vịnh Montego ở Jamaica. Một thiếu niên trong nhóm chợt chú ý đến một ông cụ có vẻ cô đơn đang ở cuối phòng. Ông dường như chẳng còn gì trên thế giới này ngoài một một chiếc giường để ngủ — ông chỉ có thể nằm yên ở đó vì bị tàn tật.

Thiếu niên đó liền kể câu chuyện về tình yêu của Chúa dành cho mọi người và đọc một vài câu Kinh Thánh cho ông cụ nghe. Sau này cô bé kể lại rằng: “Khi cháu chia sẻ với ông, cháu bắt đầu cảm thấy ông háo hức muốn nghe thêm.” Đáp lại sự thích thú của ông, cô bé giải thích điều kỳ diệu về sự chết hy sinh của Chúa Jêsus vì chúng ta. Cô bé nhớ lại: “Ông không còn chút hy vọng nào và cũng không có gia đình nên rất khó để ông hiểu rằng Đấng mà ông chưa từng gặp có thể yêu thương ông đủ để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của ông.”

Cô bé kể cho ông cụ nghe nhiều hơn về Chúa Jêsus—rồi nói đến lời hứa về thiên đàng (bao gồm một thân thể mới) cho mọi người tin. Ông cụ hỏi cô bé: “Cháu sẽ nhảy múa với ông ở đó chứ?” Cô bé thấy ông bắt đầu mường tượng khung cảnh ông được thoát khỏi thân thể suy kiệt và tàn tật của mình.

Khi ông ngỏ ý muốn tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, cô bé đã giúp ông cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi và bày tỏ đức tin. Khi cô bé gợi ý muốn chụp một bức ảnh chung với ông, ông đáp: “Nếu cháu giúp ông ngồi dậy thì ông là một con người mới.”

Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Phúc Âm về Chúa Jêsus Christ đã làm thay đổi đời sống, ban hy vọng, và dành sẵn cho mọi người! Phúc Âm đó ban đời sống mới cho tất cả những ai tin cậy Ngài (Côl. 1:5, 23).