Khi đi máy bay, bạn sẽ thấy có một nhân viên phi hành đoàn hướng dẫn an toàn bay trước khi cất cánh, giải thích những gì bạn phải làm trong trường hợp bị mất áp suất trong khoang. Mặt nạ ô-xy sẽ từ ngăn trên rơi xuống và hành khách phải tự đeo cho mình trước khi giúp người khác. Tại sao? Bởi vì trước khi giúp người khác, bạn phải có đủ sự tỉnh táo.

Khi Phao-lô viết thư cho Ti-mô-thê, ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe thuộc linh của chính mình trước khi giúp đỡ và phục vụ người khác. Ông nhắc nhở Ti-mô-thê về nhiều trách nhiệm của một mục sư. Cần phải đấu tranh chống tà thuyết (I Tim. 4:1-5) và sửa lại những giáo lý sai trật (c.6-8). Nhưng để làm tốt nhiệm vụ của mình, điều quan trọng nhất là “hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con [và] phải kiên trì trong mọi việc đó” (c.16). Ông cần phải giữ gìn mối liên hệ của mình với Chúa trước khi chăm lo cho người khác.

Những điều Phao-lô dạy Ti-mô-thê cũng áp dụng cho chúng ta nữa. Mỗi ngày chúng ta đều gặp những người không biết Chúa. Khi chúng ta “đủ ô-xy” thuộc linh cho chính mình qua việc học Lời Chúa, cầu nguyện và sống trong năng quyền của Thánh Linh, chúng ta sẽ có mối liên hệ tốt với Chúa. Rồi chúng ta sẽ luôn tỉnh thức về mặt thuộc linh để giúp người khác.