Cũng như chúng tôi, một người bạn gần gũi với gia đình vừa mất đi đứa con ở độ tuổi thiếu niên trong một tai nạn xe hơi. Bạn tôi đã viết về Lindsay, đứa con gái yêu quý của mình và đăng trên một tờ báo địa phương. Mô tả sống động nhất trong bài viết của cô ấy là sau khi nhắc đến nhiều bức ảnh và những vật kỷ niệm của Lindsay mà cô đặt quanh nhà, cô viết: “Con ở quanh đây, nhưng con không còn nữa.”

Mặc dù chúng tôi vẫn còn nhìn thấy nụ cười của các con trên những bức ảnh, nhưng cái sống động trong những nụ cười ấy đã không còn nữa. Con ở quanh đây, trong trái tim và trong suy nghĩ của chúng tôi, cũng như trong tất cả bức hình đó nhưng con không còn nữa.

Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng trong Đấng Christ, Lindsay và cả con gái tôi là Melissa không hoàn toàn mất đi. Các cháu đang ở trong sự hiện diện của Chúa Jêsus, đang “ở với Chúa” (II Cô. 5:8). Theo một ý nghĩa nào đó, chúng đang ở với Đấng “không thấy được nhưng lại hiện diện ở mọi nơi.” Chúng ta không thấy Chúa bằng xương bằng thịt. Chắc chắn chúng ta cũng không có bức tranh Chúa đang mỉm cười để treo lên tường nhà. Nếu nhìn quanh nhà, có thể bạn sẽ nghĩ rằng Ngài không có ở đó. Nhưng sự thật thì Ngài hiện diện ở mọi nơi!

Dù chúng ta đi đến bất cứ nơi nào trên trái đất này, Chúa cũng có ở đó. Ngài ở đó để dẫn dắt, thêm sức và an ủi chúng ta. Chúng ta không thể đi đâu ra khỏi sự hiện diện của Ngài. Chúng ta không thấy Ngài, nhưng Ngài ở mọi nơi. Đó là tin tức vô cùng tốt lành đối với chúng ta trong mỗi thử thách mà mình đối diện.