Dòng người tị nạn tràn vào cộng đồng của chúng tôi đã làm cho các hội thánh trong khu vực trở nên đông đúc hơn. Sự phát triển này kéo theo nhiều thách thức. Các tín hữu trong hội thánh phải học cách chào đón những người mới đến, giúp họ thích nghi với nền văn hóa mới, ngôn ngữ mới và cách thờ phượng khác biệt. Những thay đổi này có thể làm nảy sinh một số tình huống khó xử.

Hiểu lầm và bất đồng ý kiến vẫn thường xảy ra ở mọi nơi. Hội thánh cũng không ngoại lệ. Nếu chúng ta không khéo léo đối diện với những khác biệt thì sự bất hòa là chuyện tất nhiên.

Hội thánh đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem đang rất phát triển khi đối diện với sự bất hòa do khác biệt văn hoá. Nhóm người Do Thái nói tiếng Hy Lạp (người Hê-lê-nít) trách móc nhóm người Do Thái nói tiếng A-ram. Những góa phụ Hê-lê-nít “đã bị bỏ bê trong việc cấp phát lương thực hằng ngày” (Cv. 6:1). Vì vậy, các sứ đồ nói: “Hãy chọn trong số mình bảy người được tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và khôn ngoan” (c. 3). Cả bảy người được chọn đều có tên Hy Lạp (c.5). Nói cách khác, họ là những người Hê-lê-nít, thuộc nhóm bị bỏ bê. Họ hiểu rõ vấn đề. Các sứ đồ đã đặt tay cầu nguyện cho họ và rồi hội thánh được lớn mạnh (c.6-7).

Sự tăng trưởng thường mang đến những thách thức, một phần là vì các mối quan hệ bắt đầu vượt qua những rào cản truyền thống. Nhưng khi tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ có những giải pháp sáng tạo cho những nan đề tiềm ẩn, biến chúng thành cơ hội để phát triển càng hơn.