Gió giật, chớp lóe lên, sóng xô ầm ầm. Tôi đã nghĩ mình sắp chết. Tôi và ông bà đang câu cá trên hồ, nhưng chúng tôi lại ở ngoài đấy quá lâu. Khi trời sập tối, một cơn gió mạnh thổi bạt qua chiếc xuồng nhỏ của chúng tôi. Ông bảo tôi ngồi ở mũi xuồng để nó không bị lật úp. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Nhưng rồi, vì lý do nào đó, tôi đã bắt đầu cầu nguyện. Lúc đó, tôi mười bốn tuổi.

Tôi cầu xin Chúa bảo vệ và khiến chúng tôi bình an. Cơn bão không giảm đi, nhưng chúng tôi đã vào được đến bờ. Cho đến nay, tôi không biết liệu mình có kinh nghiệm nào về sự hiện diện của Chúa sâu sắc hơn đêm đó không.

Chúa Jêsus không xa lạ gì với những cơn bão. Trong Mác 4:35-41, Ngài bảo các môn đồ chèo thuyền đi trước và chẳng bao lâu sau, họ gặp sóng to gió lớn. Cơn bão đêm hôm đó đã thử nghiệm và đánh bại những ngư phủ rắn chắc này. Họ cũng nghĩ mình sắp chết. Nhưng Chúa Jêsus đã làm yên sóng gió và đem các môn đồ đến một đức tin sâu sắc hơn.

Cũng vậy, Chúa Jêsus mời gọi chúng ta tin cậy Ngài trong những bão tố của đời mình. Đôi khi Ngài dẹp yên sóng gió cách lạ lùng. Đôi khi Ngài làm một điều cũng lạ lùng giống như vậy: Ngài làm chúng ta yên lòng và giúp chúng ta tin cậy Ngài. Ngài muốn chúng ta yên nghỉ trong sự tin quyết rằng Ngài có quyền năng phán với sóng gió: “Hãy yên đi, lặng đi!”