Sau khi đưa con gái đến trường, quãng đường đi bộ về nhà hơn một cây số là thời gian đủ để tôi học thuộc vài câu Kinh Thánh, nếu như tôi có kế hoạch thực hiện. Khi dành khoảng thời gian đó để suy ngẫm Lời Chúa, tôi thường thấy những lời ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi suốt cả ngày, ban cho tôi sự an ủi và sự hướng dẫn khôn ngoan.

Khi Môi-se chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên tiến vào đất hứa, ông thúc giục họ vâng giữ điều răn và mệnh lệnh của Chúa (Phục. 6:1-2). Vì muốn họ được thịnh vượng, ông bảo họ phải suy ngẫm những lời dạy này và dạy lại cho con cái mình (c.6-7). Ông còn bảo họ buộc những lời đó vào cổ tay và đeo lên trán (c.8). Ông không muốn họ quên những lời dạy của Chúa, hầu họ có thể sống tôn kính Chúa và hưởng phước hạnh của Ngài.

Ngày nay, bạn có thể suy ngẫm lời Chúa bằng cách nào? Một gợi ý là hãy viết câu Kinh Thánh ra giấy, mỗi lần rửa tay hay uống nước, bạn hãy đọc những lời đó và suy ngẫm. Hay trước khi đi ngủ, hãy suy ngẫm một phân đoạn Kinh Thánh ngắn như là hoạt động cuối cùng trong ngày. Có nhiều cách để chúng ta luôn gần gũi với Lời Chúa.