Carrie, bạn tôi có một cô con gái năm tuổi tên là Maija. Cháu có cách chơi đồ chơi rất thú vị. Cháu thích trộn những con búp bê trong các bộ đồ chơi khác nhau lại để tạo thành một cộng đồng mới. Trong thế giới tưởng tượng của cháu, mọi thứ đều thuộc về nhau. Cháu tin rằng chúng hạnh phúc nhất khi ở cùng nhau dù có khác biệt về kích cỡ và hình dạng.

Trò chơi của cháu bé nhắc nhở tôi về mục đích của Chúa dành cho hội thánh. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Lu-ca cho biết: “Bấy giờ có những người Do Thái sùng đạo từ các dân trong thiên hạ về, đang lưu trú tại Giê-ru-sa-lem” (Cv. 2:5). Mặc dù những người này đến từ các nền văn hóa khác nhau và nói các thứ tiếng khác nhau, nhưng sự giáng lâm của Đức Thánh Linh đã khiến họ trở thành một cộng đồng mới, đó là hội thánh. Từ đó trở đi, họ được xem là một thân, được hiệp một bởi sự chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus.

Những người lãnh đạo của cộng đồng mới này là một nhóm người mà Chúa Jêsus đã hiệp lại trong thời gian Ngài còn ở trên đất, tức là các môn đồ của Ngài. Nếu Chúa Jêsus không hiệp họ lại với nhau, thì có thể họ sẽ không bao giờ đến với nhau. Và giờ lại có thêm “độ ba nghìn người” (2:41) trở thành môn đồ của Đấng Christ. Nhờ Đức Thánh Linh, nhóm người từng chia rẽ này “lấy mọi vật làm của chung” (c.44). Họ sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với nhau.

Đức Thánh Linh vẫn đang nối lại khoảng cách giữa các nhóm người. Có thể không phải lúc nào chúng ta cũng hòa thuận với nhau, sẵn sàng cảm thông cho nhau. Nhưng là người tin theo Đấng Christ, chúng ta thuộc về nhau.